Kunst i min By

Mod lyset
Mod lyset - værk ved Frøsiloen

Kunst i min By

Kunst i Min By er en del af strategien for at revitalisere området omkring Svendborgs historiske bymidte og havnen.

Svendborg Kommunes områdefornyelsesprojekt, Liv i min By, har fået til opgave at inddrage kunsten i arbejdet med at binde byen og havnen bedre sammen.

Dette sker ved at udvikle og realisere ambitiøse kunstprojekter, som er med til at skabe nye forbindelser i byen, levendegøre byens fortællinger og historier og bidrager til den løbende samtale i byen.

Svendborg Kommune har ved hjælp af Statens Kunstfond samarbejdet med SOMEWHERE Bureau for Offentlig Kunst, der har udarbejdet kunststrategi og -program. Du kan finde dem nedenfor.