Anlægsprojekter forbinder bymidte og havn

Frederiksgade, illustration af Land+
Frederiksgade, illustration af Land+

Anlægsprojekter forbinder bymidte og havn

Svendborg skal hænge sammen - på tværs og på langs.

Anlægsprojekterne i Liv i min By skal binde byen sammen fra bymidte til havn ved at skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold. Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser og pladser i området skabes en række byrum, der inviterer til ophold, leg eller fordybelse.

Byrummene vil indgå som en ny del af byens netværk og byens fortælling.

Herunder kan du se de enkelte projekter.