Sådan arbejder vi

Det her er (godt nok) ikke vores OmrådeForum, men en af de store begivenheder, som OmrådeForum var med til at støtte med penge fra Store Bylivspulje: Paraden Fortællinger fra Havet 15. september. 2017.

Sådan arbejder vi

OmrådeForum er vores overordnede forum, der tager stilling til aktiviteter og projekter.

Rammer for OmrådeForum 2019

Formål

Med udgangspunkt i beslutningen om at gennemføre områdefornyelse af Svendborg Bymidte vil der blive lagt vægt på formel og uformel inddragelse af borgere, beboere, grundejere og interessenter. 
Det overordnede formål med OmrådeForum (OF) er at sikre en stabil og vedvarende dynamik for byudviklingen i det område, der er udpeget til områdefornyelse. Dialogen, opbakningen og makkerskabet mellem parterne og borgerne i bymidten er afgørende for områdefornyelsens succes.OF er en del af den formelle struktur, der i programfasen bidrog til udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Det er nu OF’s opgave at udstikke retningen for områdefornyelsen og afveje de konkrete projekter og aktiviteter i forhold til de overordnede formål i byfornyelsesprogrammet. OmrådeForum betjenes af projektledelsen i Liv i min By der også servicerer de relevante politiske udvalg når det er relevant.

Sammensætning:

OmrådeForum er sammensat af nedenstående personer.

Byrådets repræsentanter:

 • Flemming Madsen, A, fmd
 • Niels Christian Nielsen, A
 • Palle Fischer, C
 • Jens Munk, Løsg.

Borgerrepræsentanter:

 • Nicolai Amstrup
 • Johnni Balslev

Grundejerrepræsentanter:

 • Vakant
 • Dorte Hoff Erichsen, Munkegården, Toldbodvej 1

Interessentrepræsentanter:

 • Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, Svendborg Museum
 • Lars Skovmand Aagaard, Indehaver Hansted/Hansted Live.

Repræsentanter fra administrationen:

 • Morten Mandel Refskou, Plan- og Erhvervschef
 • Jan Yttesborg, afdelingsleder Trafik og Infrastruktur

 

 

 

 

Grønt og Blåt

Charlotte Franke er leder af denne gruppe, der skal skrive en handlingsplan for opgaver, der kan give mere 'grønt og blåt' i byrummet. Den faste opgave er at skabe liv omkring Mølledammen med installationer, midlertidige aktiviteter, grønne og blå indslag eller projekter. Gruppen har etableret en grøn mikropark i forlængelse af den nyåbnede trappe i havneområdet, der også har 'boet på Torvt', bla. op til jul. Projektet for Mølledammen er ligeledes ved at tage form. 

Desuden er en såkaldt linjepark undervejs på remiseområdet langs Jessens Mole/Toldbodvej og gruppen har opsat grønne vægge ved stationen.

Kontaktperson for arbejdsgruppen Grønt og Blåt: Nicolai Wøldike Schmidt, nicolai.woldike.schmith@svendborg.dk Tlf: 3017 5419.

Bevægelse

Bevægelsesgruppen har særligt fokus på børn og unge i bevægelse, og målet er at børn og unge skal sætte et solidt aftryk på Svendborg. Der arbejdes lige nu på at skabe en serie events i løbet af foråret 2019 i samarbejde med Bevæg dig for Livet

Kontaktperson for bevægelsesgruppen er Jens Myrup ThomsenTlf: 2966 9169

 

Kultur

Kultur-delen af Liv i min Bys aktiviteter har som bunden opgave at skabe 'way-finding' - altså muligheder for at finde vej - i Svendborg. F.eks. via kulturhistoriske markører. Foreløbig har Liv i min By søgt og fået 50.000 kr. af Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, SEAF til et skilteprojekt i samarbejde med Svendborg Museum og By og Land Sydfyn.

De 11 skilte blev indviet i maj 2016 og fortæller om interessante bygninger og steder i Svendborg med en kort tekst, på både dansk og engelsk, og illustrative tegninger og billeder.

Kontaktperson er projektleder Jesper José Petersen Tlf: 3017 5060

 

Kunst

SOMEWHERE - Bureau for Offentlig Kunst har udarbejdet en strategi for kunst i området. Program ligger herunder. Begge dele er blevet med et  tilskud på 150.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Opgaven har været at skabe en strategi og efterfølgende et program med:

 • Høj faglighed og højt ambitionsniveau for indhold, identitet, effekt.
 • Klar strategi for kunst i overgangszonen med programmer for afgrænsede områder som fx. Møllergade, Havnetrappen, Klosterplads go Frederiksgade.

SOMEWHERE arbejder sammen med kuratorgruppen, der består af lokale fagfolk: 

 • Nanna Katharina Jensen, Galleri Ved Siden Af, Frederiksø.
 • Jørn Svendsen, indehaver af Skulpturstøberiet,