Sådan arbejder vi

Det her er ikke OmrådeForum, men en af de store begivenheder, som OmrådeForum var med til at støtte med penge fra Store Bylivspulje: Paraden Fortællinger fra Havet 15. september 2017

Sådan arbejder vi

OmrådeForum er vores overordnede forum, der tager stilling til aktiviteter og projekter.

Rammer for OmrådeForum 2019

Formål

Med udgangspunkt i beslutningen om at gennemføre områdefornyelse af Svendborg Bymidte vil der blive lagt vægt på formel og uformel inddragelse af borgere, beboere, grundejere og interessenter. 

Det overordnede formål med OmrådeForum (OF) er at sikre en stabil og vedvarende dynamik for byudviklingen i det område, der er udpeget til områdefornyelse. Dialogen, opbakningen og makkerskabet mellem parterne og borgerne i bymidten er afgørende for områdefornyelsens succes. OF er en del af den formelle struktur, der i programfasen bidrog til udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Det er nu OF’s opgave at udstikke retningen for områdefornyelsen og afveje de konkrete projekter og aktiviteter i forhold til de overordnede formål i byfornyelsesprogrammet. OmrådeForum betjenes af projektledelsen i Liv i min By, der også servicerer de relevante politiske udvalg, når det er relevant.

 

Funktionsperioden for borgere, grundejere og interessenter i OmrådeForum er udløbet, og vi er derfor i gang med at rekruttere nye medlemmer til OF. Nedenstående liste er derfor ikke udtømmende - navne på borgerrepræsentanter, grundejerrepræsentanter og interessenter vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter den 13. november 2019.  

 

Sammensætning:

OmrådeForum er sammensat af nedenstående personer.

Byrådets repræsentanter:

  • Flemming Madsen, A, fmd
  • Niels Christian Nielsen, A
  • Palle Fischer, C
  • Jens Munk, Løsg.

Repræsentanter fra administrationen:

  • Morten Mandel Refskou, chef for Plan- og Udvikling
  • Peter Mouritsen, afdelingsleder for Trafik og Infrastruktur