Sådan arbejder vi

Det her er ikke OmrådeForum, men en af de store begivenheder, som OmrådeForum var med til at støtte med penge fra Store Bylivspulje: Paraden Fortællinger fra Havet 15. september 2017

Sådan arbejder vi

OmrådeForum er vores overordnede forum, der tager stilling til aktiviteter og projekter.

Rammer for OmrådeForum 2020

Formål

Med udgangspunkt i beslutningen om at gennemføre områdefornyelse af Svendborg Bymidte vil der blive lagt vægt på formel og uformel inddragelse af borgere, beboere, grundejere og interessenter. 
Det overordnede formål med OmrådeForum (OF) er at sikre en stabil og vedvarende dynamik for byudviklingen i det område, der er udpeget til områdefornyelse. Dialogen, opbakningen og makkerskabet mellem parterne og borgerne i bymidten er afgørende for områdefornyelsens succes. OF er en del af den formelle struktur, der i programfasen bidrog til udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Det er nu OF’s opgave at udstikke retningen for områdefornyelsen og afveje de konkrete projekter og aktiviteter i forhold til de overordnede formål i byfornyelsesprogrammet. OmrådeForum betjenes af projektledelsen i Liv i min By, der også servicerer de relevante politiske udvalg, når det er relevant.

 

OmrådeForum er sammensat af nedenstående personer.

Byrådets repræsentanter:

 • Flemming Madsen, A, fmd
 • Niels Christian Nielsen, A
 • Palle Fischer, C
 • Jens Munk, Løsg.

Grundejerrepræsentanter:

 • Dorte Hoff Erichsen
 • Jens Engstrøm

Borgerrepræsentanter:

 • Mette Drøhse
 • Johnni Balslev

Interessentrepræsentanter:

 • Lars Aagaard, restauratør på Klosterplads mm.
 • Nils V Jensen, Svendborg Museum

Repræsentanter fra administrationen i Svendborg Kommune:

 • Peter Mouritsen, chef for Center for Ejendomme og Service