Sten fortæller historier

6. september 2020 - Anna Pia Holmgaard

Sten fortæller historier

Klosterplads lægges lige nu om, så der graves flittigt.  I samme omgang kigger man fra Svendborg Museum efter rester fra Svendborgs fortid. Mange borgere stopper op i nysgerrighed og spørger til hvad man mon finder, fortæller Inger Laigaard, der arbejder på museet. 

Selv om der ligger meget byggeaffald i form af tegl og plast, rør og ledninger, så var der også en mere interessant gevinst forleden, der bidrager til forståelsen af Svendborgs meget gamle dage: Det ligner måske 'bare' nogle store granitsten i en bunke.  Men det er syldsten, altså fundamentsten, som bindingsværk blev sat ovenpå. De viser, at her har ligget et hus fra renæssancen, måske helt tilbage fra middelalderen.

Den udlægning bliver bakket op optegningerne på et kort over Svendborg fra det, der kaldes Resens Billedatlas, tegnet i 1677, siger Inger Laigaard, som med egne ord synes at ’alt gammelt er spændende’: Men her synes jeg faktisk, at jeg har ret: Stenene viser at de tegninger, vi har set af Svendborgs ældste kort har hold i virkeligheden. Det er grundlæggende spændende for os som arkæologer. Vi bliver klogere på byens historie og hvordan den så ud og kan formidle nye detaljer om området, siger hun.

Syldstenene og det hus, der lå ovenpå stammer formodentlig fra renæssancen fra midten af 1500-tallet og indtil enevælden i midten af 1600-tallet.  Der er netop fundet mere i jorden, nemlig et stykke murværk mere det er ikke umuligt, at det er et lille stykke af klosterets vestlige mur, vi har fat i denne gang, siger Inger Laigaard.

I området lå tilbage fra 1200-tallet et stort bykloster, der prægede byen. Munkene var tiggermunke, så vi må også konkludere, at der i byen har været velstående folk, der gav bidrag til at de kunne udføre deres arbejde for syge og fattige, siger hun.

Stenene i sig selv viser, at der måske også er mere at finde i området. Håbet er at finde resterne af den mu, der gik på den vestlige side af klosteret og måske noget af de svendborgensiske middelalderby.  De katolske gråbrødremunke forlod stedet umiddelbart efter reformationen, men klosterets kirke blev først revet ned i 1828.

Det ved mange svendborgensere måske ikke, mener Inger Laigaard, så hun er glad for at folk stopper og spørger og er optaget af deres by. Gravearbejdet på Klosterplads og Frederiksgade fortsætter resten af efteråret og måske dukker der flere sten op, der kan fortælle historier…

Billedtekst 1;

Der er fundet både potteskår og dyreknogle ri stor stil under gravearbejdet, men stenene er det mest interessante lige nu og lover – måske – godt for nye fund, mens anlægsarbejdet fortsætter.

Billedtekst 2:

Det senest fundne stykke murværk mere, måske en del af klosterets vestlige mur dennne gang.