Penge til skilte

penge fra SEAF
5. oktober 2016 - Anna Pia Holmgaard

Penge til skilte

Find vej i Svendborg er vores kulturgruppes første projekt.

Liv i min By har i samarbejde med Svendborg Museum ansøgt SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond om midler til et Find Vej i Svendborg-projekt. en af de store udfordringer, når man spørger såvel borgere som turister og besøgende i Svendborg er at man ikke kan finde vej, finde rundt i byen. Den logiske sammenhæng mellem havn og by er blot en af udfordringerne, som Liv i min By søger at løse med områdefornyelsen.

Ansøgningen blev delvist imødekommet: Vi havde søgt 200.000 kr. - og fik 50.000 kr., så vi er ikke helt i mål.

Når man så er i bymidten, så er der bygninger, steder og pladser, der ikke er tydeligt anerkendt - hvem boede her, hvad betød denne bygning, hvilken placering har den i byens historie?

Skilteprojektet skal således både være en lille, praktisk hjælper for dem, der færdes i byen, men også give muighed for en oplysende tur rundt i byen, hvor man lærer byens kulturhistorie og bygningsarv at kende.
Da projektet blev en smule reduceret, begynder vi med den lille del af projektet, nemlig markeringerne. Vi vil sætte skilte på bygninger, så man får viden, mens man går sin tur i byen - og måske fortæller om en god oplevelse med kultur i Svendborg.

Tak til fonden - og god arbejdslyst til gruppen, der skal bringe midlerne i spil.