Partner til kunststrategi

kunstfoto
28. juli 2016 - Anna Pia Holmgaard

Partner til kunststrategi

Godt nyt til kunst og liv i byen - bureauet Somewhere skal være vores partner.

Statens Kunstfond har givet Liv i min By 150.000 kr. til at støtte vores arbejde med en  kunststrategi for midtbyen i Svendborg. Der blev af Statens Kunstfond indbudt tre aktører med speciale i byrumskunst til i samarbejde med Svendborg og Liv i min By at skabe de nye løsninger og idéer til kunst i byens rum.

Partneren skulle også anvise, hvordan det så bliver til konkret virkelighed, og ud af de tre blev det bureauet Somewhere med speciale i kunst og offentlige rum, der skal arbejde på kunststrategien. Senest har de været med til at gøre Nprdre Fasanvej til en levende kunstrute i Københavns nordvestkvarter.

Vi begynder arbejdet med en fælles, to-dages workshop i Svendborg i starten af august.