Område-hvaffor-noget?

OmrådeForum søger kandidater
25. oktober 2019 - Eva Kristina Mi...

Område-hvaffor-noget?

Hvis du interesserer dig for udviklingen i din by, er en plads i OmrådeForum måske noget for dig.

Områdeforum er det råd, der sætter retningen for arbejdet i Liv i min By med byfornyelse, mere grønt i bymidten, kunst, kultur, aktiviteter og projekter.

Det er byrådet, der har besluttet at oprette OmrådeForum, og det er et beslutningsdygtigt organ, der eksisterer frem til udgangen af 2020, hvor områdefornyelsen Liv i min By udløber. OmrådeForum er sammensat af repræsentanter fra byrådet, grundejere og borgere. Lige nu har vi brug for at finde to nye grundejerrepræsentanter og to nye borgerrepræsentanter. 

Grundejerne får besked om muligheden for at indtræde i OmrådeForum direkte i deres e-boks, men vi har brug for at finde yderligere to personer, der har lyst til og mod på at være med til at præge udviklingen i Svendborg bymidte de kommende år. 

Kravene for at være borgerrepræsentant er, at du skal være bosat i Svendborg Kommune. Og at du kan afse tid til ca. fire årlige møder frem til slutningen af 2020, hvor områdefornyelsen udløber og behovet for OmrådeForum dermed ikke længere eksisterer.

Der er spændende projekter i kalenderen for OmrådeForum frem til udgangen af 2020. OmrådeForum skal blandt andet følge omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade tæt og træffe detaljerede beslutninger om belægning, udstyr, udsmykning og andre elementer.

Den særskilte pulje til at skabe byliv bliver administreret af OmrådeForum, og indtil videre har OmrådeForum blandt andet været med til at støtte havneparaden “Fortællinger fra Havet”, sætte gang i hulebyggeri i Linjeparken, en blomstrende Møllergade, gymnastik på Havnetrappen og mange andre ting.  

Kunne det være noget for dig? Kontakt os på telefon 3017 5060 for at høre nærmere. 

Du kan melde dit kandidatur frem til onsdag d. 13. november ved at sende en mail til Liviminby@svendborg.dk.  

Læs mere om vores aktiviteter