Nu skal der planlægges, tegnes og beregnes!

19. december 2018 - Eva Kristina Mi...

Nu skal der planlægges, tegnes og beregnes!

Man tager en ny trappe, en ny vejbelægning, lidt ensretning, noget cykelsti og tilsætter en god portion udeservering i solsiden - og så har man planen for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade.

OmrådeForum har peget på det, som arkitektfirmaet WERK har beskrevet som scenarie A, som den løsning, man gerne vil arbejde videre med.

Omdannelsen vil give markant bedre forhold for cyklister og fodgængere, og det bliver mere overskueligt at komme fra byen til havnen og omvendt.

Frederiksgade omdannes til en sivegade, hvor der er god plads til fodgængere, udeservering og ophold. En sivegade er ikke lukket for trafik. Bilerne må sive igennem gaden stille og roligt - lidt ligesom man kan i Brogade i dag.

Antallet af parkeringspladser reduceres for at give plads til cykelstier og et nyt trappeanlæg som forbinder Klosterplads med byen. Se mere i PDF'en nederst. 

Hvad sker der nu?

I løbet af 2019 bliver der tegnet et lidt mere detaljeret projekt-forslag og udarbejdet et lokalplanforslag for hele projektet. Desuden fortsætter dialogen med grundejere og øvrige interessenter, og i 2020 skulle vi gerne være klar til at bygge.