Klosterplads/Frederiksgade-projekt begynder efter sommer

Klosterplads Trappe i Svendborg illustration af Land+
7. april 2020 - Dicte Frost

Klosterplads/Frederiksgade-projekt begynder efter sommer

Ny trappe, plads til udeservering, kulturformidling, beplantning og lys. Det er hovedelementerne i anlægsprojektet.

Svendborgs store byfornyelsesprojekt, Liv i min By, er inde i sit afsluttende år. Nu tager man fat på de sidste, store anlægsprojekter, der kommer til at sætte tydelige aftryk i byen - selve arbejdet begynder efter sommerferien 2020.

Et af de vigtige aspekter er at gøre byens gamle kerne omkring banegården til et byrum med plads til byliv, i stedet for det lidt rodede trafikrum, det er i dag. Det sker bl.a. med en ny, bred trappe overfor banegården, ligesom byens livlige fest-gade Frederiksgade bliver rarere at være i. Det vil ske ved at skabe en gade med gågadepræg, dog stadig med mulighed for køre langsomt igennem i bil.

Frederiksgade

Den fremtidige udformning af Frederiksgade tager afsæt i princippet om at tilgodese de bløde trafikanter. Det sydlige fortovsareal udvides, med mulighed for udeservering. Parkeringszonen (langs det sydlige fortov) beplantes stedvist med træer og gøres multifunktionel med sammenhængende belægninger, der gør det muligt at inddrage området til udeservering ifm. særlige arrangementer.

Frederiksgades fremtidige udformning vil være præget af nye smukke klinke- og granitbelægninger, der skaber belægningsmæssig sammenhæng til Blå Kant-projektet. Vejprofilet ændres til et V-profil, med etablering af en overdækket vandrende i hele gadens længde. Vandrenden vil bidrage til skybrudshåndteringen i Frederiksgade.

Ny trappe til en historisk plads

På den helt centrale Klosterplads, som alle rejsende møder som det første i Svendborg, når de kommer ind med toget, kan man især glæde sig til et nyt smukt trappeanlæg. Her bliver der mulighed for at sidde og slappe af. Der plantes nye træer og området får ny belysning. Den markante fornyelse med trappen genskaber stedet, som det oprindelig var tænkt. Trappen bygges i nordisk granit.

Svendborgs fine kulturarv

Ligesom nattelivet er velkendt i Svendborg, så er byens historie og kulturarv velkendt og respekteret. Svendborg Museum er derfor inddraget i formidling af kulturarven i området, der har både kulør i Frederiksgade og en lidt mere afdæmpet historie med et kloster for munkeordnen gråbrødrene, der opstod i 1300-tallet. Det lå netop, hvor banegård og jernbaneoverskæring er i dag.

At skabe syn for sagn i historien er ifølge det meget aktive museum oplagt, når der sættes gang i et omfattende anlægsprojekt. Land+ landskabsarkitekter og Svendborg Museum er derfor ved at sammenfatte et forslag til kulturarvsformidling i området ved det nye trappeanlæg på Klosterplads. Kulturarvsformidlingen vil blive integreret i anlægsprojektet.

Anlægsarbejderne for omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads forventes afsluttet vinteren 2020-2021.

Illustration af Land+ Landskabsarkitekter.