Gravfund ved trappearbejde

5. november 2020 - Anna Pia Holmgaard

Gravfund ved trappearbejde

Svendborg Museum har fundet mere end 60 grave på Klosterplads i forbindelse med gravearbejde til byfornyelsen Liv i min By. Man forventede, at her har ligget en klosterkirkegård i middelalderen og der er spændende viden at hente i fundet.

 

Arkæologerne ved Svendborg Museum har fundet mere end 60 grave i det centrale Svendborg, hvor der har ligget et gråbrødrekloster i middelalderen. Der er forventning om at finde endnu flere, da man allerede nu kan se nye grave dukke op i jorden. 

Lone C. Nørgaard, ledende arkæolog ved Svendborg Museum, fortæller at der formentlig er tale om en såkaldt lægmandskirkegård, der har ligget i forbindelse med klosteret og kirken. Kirke og kloster var et af Danmarks første gråbrødreklostre, grundlagt i 1236. Klosterkirken blev først revet ned i 1828 og man har tidligere fundet rester fra både klostret og kirken ved andre gravearbejder i Svendborg ved stationen, men ikke grave i dette omfang.

Kirkegården blev brugt langt op i 1700-tallet, men det er svært at sige, hvor gamle gravene præcis er, siger hun.

Det kan en kulstof 14-test muligvis afgøre, og de mere end 60 skeletter er nu hentet og bragt til Svendborg Museum. Her vil man sende knoglerne videre til analyse på Antropologisk afd. på SDU.

- Der går i hvert fald nogle måneder, før vi får svar, men det bliver spændende at se, hvad analyser og eventuelle dateringer viser, siger Lone C. Nørgaard.

Gravearbejdet fortsætter, da byfornyelsen med etablering af bl.a. trappe og ny belægning ikke er færdigt endnu. Arkæologerne følger derfor processen tæt, så eventuelle nye fund kan bevares og dokumenteres.