Et af tre scenarier blev valgt ud

Klosterplads og Frederiksgade
6. december 2018 - Eva Kristina Mi...

Et af tre scenarier blev valgt ud

Klosterplads og Frederiksgade skal forandres, så byen og havnen bliver bundet bedre sammen. Formålet er at gøre det lettere at færdes på tværs af byen, og at skabe gode byrum, hvor det er muligt at opholde sig. Herunder kan du se, hvilke scenarier der blev fremlagt og det, der blev valgt af OmrådeForum i februar 2019.

Baggrund: Beslutningen om at forandre denne helt centrale del af Svendborg blev truffet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af “Områdefornyelsesprogram 2016-2020”. Områdefornyelsen er et forsøg på at afprøve nye samarbejdsformer, og derfor er OmrådeForum oprettet. OmrådeForum er et beslutningsdygtigt organ med repræsentanter fra byrådet, kommunens administration, grundejere, borgere og interessenter.

Helt konkret betyder det, at mens byrådet har besluttet, AT området skal forandres - så bliver det op til OmrådeForum at beslutte, HVORDAN området skal forandres.

Arkitektfirmaet WERK fik til opgave at udarbejde tre scenarier, som på overordnet plan skulle beskrive, hvordan en forandring kunne se ud. OmrådeForum vedtog scenarie 1 i foråret 2019. 

Anlægsarbejdet  går i gang i eftersommeren 2020 og forventes afsluttet i sin helhed i vinteren 2020/2021. 

Der har været følgende udgangspunkter for udformmningen:

  • Fodgængere skal have bedre forhold
  • Cyklister skal have mere sikre forhold
  • Biler, busser og taxa’er skal fortsat være velkomne på Klosterplads
  • Trappen på terrassen ved Klosterplads skal genetableres​​​​​​

De tre scenarier fastholder altså Klosterplads med en vej, som kan bære den eksisterende trafik. Både i Frederiksgade og på Klosterplads reduceres vej-arealerne til fordel for cyklister og fodgængere samt arealer hvor man kan opholde sig med lys og flere grønne elementer.

Scenarierne, som de blev fremlagt: 

Scenarie A: Scenarie A er det scenarie, arkitekten anbefaler. Vejen på Klosterplads indsnævres til to spor, og der er taxaspor og holdeplads langs stationsbygningen. Frederiksgade ensrettes i retning fra Jessens Mole mod byen, og den omdannes til en sivegade, hvor biler må sive stille og roligt igennem, og hvor der er god plads til fodgængere. Lidt ligesom Brogade er i dag.  Antallet af parkeringspladser reduceres med 25.

Scenarie B:Scenarie B er det scenarie, hvor trafikken nedtones mest muligt. Både på Klosterplads og Frederiksgade bliver vejen nedprioriteret visuelt. Vejen bliver markeret med en belægning, der minder mere om gågade end om regulær vej. Biler skal snige sig igennem på byrummets præmisser. Frederiksgade bliver sivegade og ensrettes i retning mod byen. Antallet af parkeringspladser reduceres med 33.  

Scenarie C: Scenarie C er det scenarie, der beskriver den hårdeste opdeling mellem vej og byrum. På sin vis kan man sige, at det er det scenarie, der minder mest om den nuværende situation. På Klosterplads og Frederiksgade fastholdes vejen med asfalt. To steder på Klosterplads bliver der etableret en belægning på vejen, hvor fodgængere kan gå over, og hvor biler skal op over et bump.

Vejen på Klosterplads indsnævres, men det bliver ved med at være en vej med fortove. Byrum etableres primært i “kanterne”, så trafik og parkering hindres mindst muligt.

Frederiksgade ensrettes.

Antallet af parkeringspladser reduceres med 21.

Se scenarierne samlet her