Borgermøde om byudvikling og samskabelse

Borgermøde om by- og havneudvikling
14. november 2019 - Eva Kristina Mi...

Borgermøde om byudvikling og samskabelse

Borgermødet torsdag den 28. november har fokus på nærdemokrati og samskabelse, og der er valg af to borgerrepræsentanter til OmrådeForum.

Der er tilsyneladende stor interesse for udviklingen af Svendborgs bymidte, livet på havnen og sammenhængen mellem havn og by - i hvert fald hvis man måler på antallet af kandidater til det forestående valg til OmrådeForum. Der er behov for at finde to nye borgerrepræsentanter, og hele 6 kandidater har meldt sig på banen: se kandidaterner her : https://liviminby.svendborg.dk/s%C3%A5dan-arbejder-vi/kandidater-til-omr%C3%A5deforum

-Som repræsentant i OmrådeForum følger man anlægsprojektet tæt, og man har indflydelse på de aktiviteter, der skaber liv i bymidten. Derfor er det dejligt, at så mange har lyst til at være med til at tage del i nærdemokratiet og præge udviklingen i Svendborg by, siger projektleder for Liv i min By, Jesper José Petersen. 

Planerne for, hvordan byen og havnen i Svendborg kommer til at hænge bedre sammen, bliver præsenteret på borgermødet, der finder sted torsdag den 28. november kl. 17.00-19.00 på Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8. På mødet vil der blive fortalt om, hvordan Svendborg Kommune generelt arbejder med inddragelse og samarbejder mellem borgere og kommune. 

Her vil det være muligt at spørge ind til visionerne og de konkrete planer, og derudover bliver der afholdt valg af de to borgerrepræsentanter til OmrådeForum. Kandidaterne vil præsentere sig selv i forbindelse med borgermødet, og fremmødte borgere har mulighed for at stemme. 

OmrådeForum er sammensat af borgere, grundejere, interessenter og repræsentanter fra kommunen. Valget af to nye grundejerrepræsentanter bliver afholdt elektronisk.  

Der er offentlig adgang til borgermødet, og du behøver ikke at melde dig til i forvejen.