Borgermøde mandag d. 18. marts - du er inviteret!

8. marts 2019 - Eva Kristina Mi...

Borgermøde mandag d. 18. marts - du er inviteret!

Hvad skal der ske med Klosterplads og Frederiksgade? Det er spørgsmålet, som lige nu er sendt i høring. Frem til d. 1. april, når høringsfristen udløber, kan du være med til at komme med forslag til fornyelse af et af de mest centrale punkter i Svendborg.

På borgermødet mandag d. 18. marts har du mulighed for at høre om de tanker, der ligger bag de foreløbige planer om en omsiggribende fornyelse af Klosterplads og Frederiksgade. Det endelige punktum i planen er ikke sat, og derfor vil vi meget gerne høre dine betragtninger, gode ideer og forslag til, hvad vi med fordel kan arbejde videre med.

Mødet finder sted på Fremtidsfabrik II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, kl. 17.15-18.45, og du behøver ikke at melde dig til - bare mød op.

De forslag, der kommer frem på borgermødet og i løbet af høringsfasen, vil blive taget med videre i processen, og efter sommerferien indkalder vi til en ny høring og et nyt borgermøde, der kommer til at handle om konkrete forslag.

 

Hvorfor to borgermøder og to høringsfaser?

Omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade kræver en ny lokalplan - og for at kunne udarbejde en ny lokalplan, har vi brug for en ændring af kommuneplanen.

Borgermødet d. 18. marts handler om kommuneplanen, som er et strategisk værktøj. Borgermøde efter sommerferien handler om lokalplanen, som er en konkret plan.

Forvirret? Læs mere på Svendborg Kommunes hjemmeside