“Må vi se, hvad I kan?”

12. marts 2019 - Eva Kristina Mi...

“Må vi se, hvad I kan?”

Svendborg kommunes arbejde med byplanlægning og forskønnelse af by og havn vækker opsigt både herhjemme og i udlandet.

I løbet af de senere år har repræsentanter fra flere danske kommuner, arkitekter og andre fagpersoner og nu internationale forbindelser lagt vejen forbi Svendborg for at finde ud af, hvordan man i den sydfynske hovedstad griber byudvikling an.

Senest har Liv i min By haft besøg af den schweiziske ambassadør i Danmark, Benedikt Wechsler. Ambassadøren var i Svendborg for at holde et såkaldt Open embassy-møde. Læs om open embassy. 

Til mødet i byrådssalen den 25. januar var der ca. 50 fremmødte, og der blev spurgt ivrigt ind til de schweiziske valgprocesser, kantonernes råderet mm. Inden mødet slog ambassadøren et smut forbi Liv i min Bys butikslokaler i Munkestræde. Her drejede snakken sig især om, hvordan borgerne bliver inddraget i byudviklingen.

Områdefornyelsesprogrammet Liv i min By løber over fem år, og det er en ambitiøs plan for udviklingen af bykernen, så den lever op til nutidige forventninger til en moderne købstad med tydelig forankring i byen. 

Benedikt Wechsler var blandt forbi Havnetrappen og Klosterplads, hvor han spurgte ind til strategien med at skabe bedre forbindelse mellem byen og havnen.

- Mange havnebyer i Danmark arbejder i disse år på at forbinde by og havn endnu bedre. Vores plan er på den måde ikke unik – men vores måde at arbejde på og inddrage borgere og interessenter på er noget særligt – noget som byrådet er meget ambitiøse omkring, forklarer Jesper José Petersen, projektleder, Liv i min By.