Formål Liv i min By

Liv i min By områdeforum middelfart
OmrådeForum på studietur, juni 2018

Formål Liv i min By

Områdefornyelsen har tre grundpiller: Aktiviteter, anlægsarbejder og bygningsfornyelse.

Liv i min By er Svendborgs områdefornyelse. Områdefornyelsen skal binde bymidte og havn sammen og med aktiviteter, anlægsarbejder og bygningsfornyelse og på den vis skabe de bedste betingelser for nyt liv i et af byens ældste kvarterer. Områdefornyelsen består overordnet af tre dele:

  • Renovering og anlægsarbejder – der fornyer byrummene.
  • Aktiviteter og projekter – der skaber engagement og kvalitet i bylivet.
  • Bygningsfornyelse – der forbedrer konkrete bygninger i området, der fremstår nedslidt og uden grønne arealer. Det er arbejdsgrupper med borgere og interessenter, der sætter ord og handling på projekterne indenfor de overordnede temaer Bevægelse - Grønt & Blåt - Kultur - Kunst. 

Læs mere i vores komplette program herunder. Programmet er det overordnede dokument, der fortæller om formål, struktur, økonomi, indsatser og temaer i de kommende år.