Bygningsfornyelse i zonen

Bygningsfornyelse i zonen

Svendborg Kommune løfter kvarteret mellem bymidte og havn med bl.a. bygningsfornyelse.

PULJEN ER LUKKET PR. 1. SEPTEMBER 2018

Svendborg Kommune løfter kvarteret mellem bymidte og havn med bl.a. bygningsfornyelse.

Bygningsfornyelsen i Liv i min By skal forbedre bygningsmassen. Den fremstår sine steder en smule nedslidt, der mangler grønne friarealer ved boligerne, og der er ikke mange aktiviteter af samme årsag. 

Tre kriterier skal være opfyldt, før du kan søge støtte til din bygning:

1: Ligger indenfor området udpeget til bygningsfornyelse. Se fanen ”Ligger dit hus i Zonen”. 

2: Er opført før 1960, og er væsentligt nedslidt 

3: Indeholder boliger - se listen herunder

Der kan gives støtte til:

 1. Ejerboliger
 2. Andelsboliger
 3. Udlejningsboliger 
 4. Erhvervsejendomme der indeholder både erhverv og beboelse
 5. Erhvervsejendomme der bygges om til udlejningsboliger.

Kontakt os gerne direkte, hvis du vil vide mere: Bitten Jakobsen, Svendborg Kommune, tlf: 24 99 57 17.

 

Ligger dit hus i zonen

Du kan tjekke, om dit hus ligger indenfor det område, hvor vi giver støtte til bygningsfornyelse - klik på kortet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søge støtte

Du kan søge støtte, hvis din ejendom er opført før 1960, er væsentligt nedslidt og ligger indenfor området udpeget til bygningsfornyelse.

Der kan gives støtte til:

 • ejerboliger
 • andelsboliger
 • udlejningsboliger         

Der kan også gives støtte til:

 • erhvervsejendomme der indeholder både erhverv og beboelse
 • erhvervsejendomme der bygges om til udlejningsboliger
Hvad kan man søge støtte til

Du kan søge støtte til udvendige bygningsarbejder på ejendommens klimaskærm. De støtteberettigede arbejder omfatter reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele:

 • Tage, herunder tagrender og kviste, tårne og ovenlys
 • Ydermure, herunder facadeudsmykning, og arkitektoniske detaljer
 • Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsruder og koblede rammer
 • Døre og porte
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
 • Fundamenter, herunder kældernedgange og stenkipning under tagdryp
 • Indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper
 • Tilskud til erhvervsejendomme kun kan opnås i de tilfælde, hvor private udlejnings-, ejer- eller andelsboliger istandsættes samtidig. Eksempelvis til renovering af facaden på en ejendom, der indeholder butik i stueplan og lejligheder på etagerne ovenover.
Hvor meget kan du få i støtte

Vi støtter som udgangspunkt dit projekt med 40 %, dog kan der maksimalt opnås 3 mio. kr. i tilskud pr. ejendom. 

Projekter under 50.000 kr. kan ikke opnå støtte.

 

Hvilke kriterier bedømmes ansøgningerne ud fra

Som udgangspunkt skal projektet bidrage til:

 1. En væsentlig renovering af klimaskærmen
 2. At forbedre den oprindelige bygnings bevaringsværdi og/eller arkitektoniske værdi
 3. At tilføre bygning som by mere værdi 

Eksempel:

Møllergade før og efter

Det viste eksempel er Møllergade 74, som det lokale arkitektfirma Arne Birk har lavet projekt for. Facaden mod Møllergade istandsættes med nye vinduer og ny hoveddør. Kaklerne fjernes og i stedet pudses facaden med et kvaderstensmotiv. Herudover erstattes tagvinduerne med en centralt placeret kvist. Istandsættelsen betyder, at huset ikke længere er ”skåret over”, men fremtræder som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Projektet tilfører et visuelt løft til den enkelte ejendom og til Møllergade. Et enstemmigt bygningsudvalg har tildelt støtte til istandsættelsen. 

Hvad skal jeg være opmærksom på

Du kan kun opnå støtte, hvis boligerne i ejendommen er tidssvarende eller bliver det i forbindelse med gennemførelse af istandsættelsen. Det kan bla. betyde at installationer som opvarmning, bad og toilet skal afhjælpes.

Vi kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav til dit projekt, således at det sikres, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen. De fleste bygningsarbejder vil desuden være omfattet af vejledningerne og bestemmelserne i  facadelokalplan nr. 290.

Nogle projekter vil have et omfang, som betyder at eksempelvis regler om udbud træder i kraft, at byggeskadefonden skal inddrages, eller at der skal tinglyses deklaration om tilbagebetaling. Du vil blive informeret nærmere herom, hvis det er aktuelt for dit projekt.

Der kan ikke ansøges om midler til projekter, der er påbegyndt eller afsluttet.

Hvem beslutter, hvilke projekter der opnår støtte

Administrationen beslutter med anbefaling fra bygningsforbedringsudvalget, hvilke projekter der skal have støtte og på hvilke vilkår.

Udvalget er sammensat af:

 • Repræsentant for byrådet: Flemming Madsen, formand for Teknik-, Erhvervs- og Udviklingsudvalget, (A)
 • Repræsentant for Udlejerforeningen: Svend Madsen
 • Repræsentant for Arkitekturrådet: Anders Hulgaard
 • Repræsentant for Foreningen By- og Land Sydfyn: Jess Heine Andersen
 • Repræsentant for kommunens administration, afdelingsleder: Heidi Hauschild Jensen
Hvordan kommer jeg i gang

Hvis du går med tanker om at istandsætte din ejendom, så kontakt os for en indledende snak om dine ideer og planer. På den måde kan vi i fællesskab få afklaret om dit projekt umiddelbart ligger indenfor rammerne af puljen.     

Efterfølgende skal du sende os en ansøgning sammen med beskrivelser, et skitseprojekt, et budgetoverslag og en tidsplan. Materialet danner grundlag for, at bygningsforbedringsudvalget kan behandle din ansøgning. Vi vil anbefale dig at få hjælp af en professionel rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsmaterialet.

Du har mulighed for at få et tilskud på op til 6.000 kr. til udarbejdelse af en indledende rapport, som skal udarbejdes af en teknisk rådgiver; eksempelvis en arkitekt, eller anden byggesagkyndig.

Rådgiver kan tage udgangspunkt i huskelisten nederst på siden ift. hvad der skal beskrives i mini-rapporten.

Få overblik over sagsforløbet, materiale-behov og ansøgningsfrister

Før bygningsfornyelsen:

Kontakt os for en indledende snak om dine ideer og planer – tlf. 2499 5717

Send os en ansøgning bestående af:  

 • Ansøgningsskema
 • Minirapport inkl. budget og tidsplan
 • Tegningsmateriale   

Husk at du kan få op til 6.000 kr. i tilskud til en rådgiver, eks. en arkitekt, som hjælper dig med ansøgningsmaterialet. Det er valgfrit hvilken rådgiver du vil benytte – nederst på siden finder du et eksempel på et ansøgningsmateriale fra et lokalt arkitektfirma.

Vi fremlægger din ansøgning for bygningsforbedringsudvalget til kvalificering og kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgningsfrist - sidste frist:

Ansøgninger skal være os i hænde senest den 1. september 2018. Herefter lukkes puljen. 

Hvis projektet godkendes modtager du enten:

1: tilsagn om tilskud – evt. på vilkår

2: foreløbigt tilsagn om tilskud (anvendes i de tilfælde, at der er behov for yderligere dokumentation – eks. at regler om udbud træder i kraft)

Under bygningsfornyelsen:

Bygningsarbejderne skal udføres af momsregistreret firma, med sædvanlig forsikring og fagkyndige håndværkere.  

Husk, at hvis der sker ændringer i projektet, så skal vi godkende det på forhånd.   

Efter bygningsfornyelsen: 

Fortæl os, når projektet er udført. Send os et byggeregnskab og dokumentation for at byggearbejderne er betalt.

Vi besigtiger ejendommen og godkender projekt og byggeregnskab. Vi tinglyser en deklaration om tilbagebetaling.

Tilskuddet udbetales til din NEM-konto.