Anlægsprojekter der forbinder bymidte og havn

Frederiksgade
Frederiksgade - Scenarie A

Anlægsprojekter der forbinder bymidte og havn

Svendborg skal hænge sammen - på tværs og på langs.

Anlægsprojekterne i Liv i min By skal binde byen sammen fra bymidte til havn ved at skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold. Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser og pladser i området vil vi skabe en række unikke og funktionelle byrum, der på hver deres måde inviterer til ophold, leg eller fordybelse.

I deres nye, færdige form vil byrummene indgå som en ny og oplevelsesrig del af byens netværk og byens fortælling.

Herunder kan du se status på de enkelte projekter.

 

Klosterplads og Frederiksgade

Status: OmrådeForum har valgt at arbejde videre med scenarie A som danner grundlag for dispositionsforslaget. Dispositionsforslaget er en grad mere detaljeret end scenariet og den 6. februar 2019 behandler OmrådeForum forslaget. I løbet af februar er der møder med beboere omkring både Frederiksgade og Klosterplads og inden sommerferien forventes et lokalplanforslag offentliggjort til høring. Anlægsperioden bliver i 2020. Du kan se dispositionsforslaget nederst på siden. 

Baggrund og ide: Klosterplads - fra diffust trafik-rum til attraktivt byrum: Klosterplads er et veldefineret rum med en høj og tæt bebyggelse. Men da pladsens arealer primært er forbeholdt trafik er der ikke oplagte steder, at opholde sig. Forbindelserne på tværs er svære at få øje på - især forbindelsen fra Klosterstræde til Frederiksgade - og steder og pladsdannelser er i dag svære at etablere. Generelt fylder biltrafikken og p-pladserne meget i gadebilledet omkring Klosterplads og løsningen for at begrænse eller styre trafikken er afgørende ift. det nye byrums kvalitet og potentiale.

Frederiksgade - Liv i gaden; også i løbet af dagen: Frederiksgade ligger centralt ift. de nye aktiviteter, der skyder op på havnen og Frederiksø. Samtidig forbinder den i ét lige stræk byen og havnen. Frederiksgade er også Svendborgs værtshusgade og her dominerer nattelivet - på godt og ondt. Gaden skal omdannes, så den matcher fremtidens krav. Det drejer sig dels om afvikling af trafik og etablering af attraktive udearealer, der understøtter de eksisterende værtshuse og serveringssteder, men som også understøtter aktivt byliv i dagtimerne.  

Temaer: Fra trafikrum til byrum  - På tværs af byen - Grøn by

Samarbejdspartnere: WERK Arkitekter og VIA-Trafik

 

Rampe ved Havnetrappen - færdig

Baggrund. På opfordring af OmrådeForum vedtog byrådet i september 2017 at tage Hulgade ud af Områdefornyelsesprogrammet for bl.a. at prioritere en rampe der forbinder Havnetrappene med P-huset i Hulgade og derved skabe en hurtigere og logisk passage til bymidten.

Idé. Rampen ligger for foden af den meget markante facade på Ribers Gård og i direkte sammenhæng med Havnetrappen. Rampen bygges op af gabioner der begrønnes med efeu der vil være grøn hele året. Området mellem Havnetrappen og rampen til selve p-huset, vil blive begrønnet med græsser i samme stil som ved Havnetrappen. Selve belægning på rampen er chausse-sten der afsluttes med pigsten ind mod Ribers Gård. 

Status. Gennemført.

Temaer. På tværs af byen - Grøn by - Tilgængelighed. 

Samarbejdspartnere. Skitseprojekt: LandPlus Landskabsarkitekter - Bygherrerådgiver og ingeniør: SWECO og LandPlus Landskabsarkitekter - Totalentreprise: Stougaard Anlæg og Pleje Aps. 

Munkestræde - Arkitekturpris 2018

Idé.Belægningen på trappens 28 trin er hovedsageligt mørke, brunblå, kulbrændte teglsten krydret med mønstre i røde, gule og grå sten. Mange af mønstrene er kopieret fra de facadeornamenteringer man ser i Svendborg by - heriblandt fra Sct. Nicolai apotek, Børsgården og St. Nicolaigaarden. Andre mønstre er moderne fortolkninger, eksempelvis har det store midtertrin en version af mønstret i Sarah Lunds berømte sweater.

På begge sider af trappeforløbet er der ved hjælp af en betonrendesten, en høflig afstand mellem de gamle bygninger og de nye trin. Rendestenen er i varierende bredde, med belysning der svagt oplyser trappens afgrænsning og de gamle stemningsfulde teglfacader. 

Temaer. Kulturarv - På tværs af byen. 

Status. Trappen blev lavet over sommeren 2017 og stod færdig til indvielse den 14. september 2018. 

Samarbejdspartnere. Idé og skitseprojekt: NOA Architects - Hovedprojekt: Liv i min By - Rådgivende ingeniør og bygherrerådgiver SWECO - Totalentreprise: Stougaard Anlæg & Pleje aps.

Krøyers Stræde - færdig

Baggrund. Krøyers Stræde er et meget smalt, slidt og uundseeligt stræde der fungere som en smutvej mellem Møllergade og Toldbodvej. Strædets udformning er dikteret af, at der skal kunne køre biler frem og tilbage, hvilket giver en hvis begrænsning i bla. belægningsmuligheder.
Den skjulte granittrappe er på mange måder det mest karakteristiske element i strædet.

Ide. Skitseforslaget er en grafisk bearbejdning af et nyt fodgængerfelt der løber fra stationen og helt op til Møllergade; en invitation til at følge en magisk sti fra banegården og ind i Svendborg bymidte. Belysningen består af kugle lamper, der ophøjer det glemte stræde til en værdig aften vandre-rute.

Temaer. Grafik, trafik, på tværs af byen

Status. Idet det ikke har været muligt at få tilladelse til at lave fodgængerfelt ved Toldbodvej valgte OmrådeForum at prioritere midler til realiseringen af Munkestræde. Til dato er der dog udført en grundig renovering af granittrappe, værn og asfalt.

Samarbejdspartnere. Skitseprojekt: NOA Architects, renovering af granittrappe: Murermester Jesper Rasmussen Aps.

 

Hulgade - aflyst

Status. På opfordring af OmrådeForum vedtog byrådet i september 2017 at tage Hulgade ud af Områdefornyelsesprogrammet for bl.a. at prioritere en rampe der forbinder Havnetrappen med P-huset i Hulgade. Desuden er der overført midler til anlægsprojektet Klosterplads og til flere grønne oaser i byen.