Bylivsundersøgelse i Svendborg af Gehl
Gehl, støttet af Realdania, er igang med en bylivsundersøgelse, med fokus på bylivet under Covid 19. Undersøgelsen tager udgangs punkt i Horsens,...
Oversigtskort over anlægsarbejder i Svendborg 2020
Anlægsarbejde på havnen, Frederiksgade og Klosterplads