Sådan arbejder vi

Det her er (godt nok) ikke vores OmrådeForum, men en af de store begivenheder, som OmrådeForum var med til at støtte med penge fra Store Bylivspulje: Paraden Fortællinger fra Havet 15. september. 2017.

Sådan arbejder vi

OmrådeForum er vores overordnede forum, der tager stilling til aktiviteter og projekter.

Rammer for OmrådeForum 2017 + 2018

Formål

Med udgangspunkt i beslutningen om at gennemføre områdefornyelse af Svendborg Bymidte vil der blive lagt vægt på formel og uformel inddragelse af borgere, beboere, grundejere og interessenter. 
Det overordnede formål med OmrådeForum (OF) er at sikre en stabil og vedvarende dynamik for byudviklingen i det område, der er udpeget til områdefornyelse. Dialogen, opbakningen og makkerskabet mellem parterne og borgerne i bymidten er afgørende for områdefornyelsens succes.OF er en del af den formelle struktur, der i programfasen bidrog til udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Det er nu OF’s opgave at udstikke retningen for områdefornyelsen og afveje de konkrete projekter og aktiviteter i forhold til de overordnede formål i byfornyelsesprogrammet. OmrådeForum betjenes af projektledelsen i Liv i min By der også servicerer de relevante politiske udvalg når det er relevant.

Sammensætning:

OmrådeForum er sammensat af nedenstående personer. I forlængelse af kommunalvalget ultimo 2017 udpeger Erhvervs- Beskæftigelses og Kulturudvalget en ny politisk repræsentation.

Politiske repræsentanter:

 • Henrik Nielsen, C, fmd. (ny repr. pr 1.1.18)
 • Bruno Hansen, SF
 • Curt Sørensen, S (ny repr. pr 1.1.18)
 • Finn Olsen, Svendborg Lokalliste (ny repr. pr 1.1.18)

Borgerrepræsentanter

 • Nicolai Amstrup
 • Johnni Balslev

Grundejerrepræsentanter

 • Vakant
 • Dorte Hoff Erichsen, Munkegården, Toldbodvej 1 (2015-2016)

Interessentrepræsentanter

 • Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, Svendborg Museum
 • Lars Skovmand Aagaard, Indehaver Hansted/Hansted Live.

Repræsentanter fra administrationen

 • Marianne Wedderkopp, afdelingsleder Erhverv, Bolig og Natur
 • Jan Yttesborg, afdelingsleder Trafik og Infrastruktur