Gadeløb fortsættes til yngre børn

13. januar 2017 - Anna Pia Holmgaard

Gadeløb fortsættes til yngre børn

Gadeløb med elever fra indskolingen og mellemtrinnet fra Ørkildskolen, afd. Byen var en succes. Den viderudvikles nu sammen med studerende fra Innovationslinjen ved UCL.

I november stod bevægelsesgruppen i Liv i min by  for to gadeløb i samarbejde med lærere og lever fra Ørkildskolens afd. byen. Børnene fra 4. klasse havde fremragende dage, hvor de lagde masser af energi i posterne på gadeløbet på de ellers grå og kolde novemberdage. Løbene og de tilhørende poster udfordrede eleverne i bl.a. matematik, design, fysik og geografi, der kom med ud i  byrummet.

Det blev bl.a. til tømmerflåder i Mølledammen, aktiviteter på Havnetrappen og kort på de små pladser med syd, nord, øst og vest. Løbene videreudvikles nu i samarbejde med studerende fra UCLs innovationslinje, så der i løbet af foråret bliver premiere på et nyt læringsløb for børn, denne gang i førskolealderen.