Første anlægsprojekt i gang

Munkestræde

Første anlægsprojekt i gang

Svendborg skal hænge sammen - på tværs og på langs. Med nye parker og pladser får byen grønnere profil og sammenhæng.

Inden for overgangszonen er der stort behov for opholdsplads, legemuligheder og grønne arealer. Vi vil lave en serie lommepladser og -parker, der vil give byen en grønnere profil og mulighed for ophold på tværs og på langs af byen. På den måde skabes der sammenhæng mellem bymidte og havn, men vi sikrer også at byen fungerer:

  • På tværs med renovering og forbedring af Munkestræde, Krøyers Stræde, Hulgade og Frederiksgade. 
  • På langs med delprojekter på Klosterplads, i Møllergade, på Toldbodvej og Jessens Mole.

Arbejdet hænger sammen med øvrig byfornyelse, renovering og byudviklingsarbejde i Svendborg. Fremtidens Havn, bydelen Tankefuld og Den grønne Tråd.