Bylivspuljerne er begge åbne

Bylivspuljerne er begge åbne

Bylivspuljerne er en del af Områdefonyelsen. Begge er åbne for ansøgninger.

Puljerne støtter støøre og mindre aktivitete. Den lille Bylivspulje støtter aktiviteter, der skaber liv i byen indenfor områderne Kunst, Kultur, Bevægelse, Grønne - Blå projekter.

Vi støtter ikke projekter, der for størsteparten af aktiviteten fremmer kommercielle formål der inkluderer salg og markedsføring af produkter.

Indtil videre har vi uddelt portioner fra den lille bylivspulje. Vi har bl.a. støttet Svendborg Sound Festival, foto-orienteringsløb ved Svendborg o-klub og marathonsang i Ribers Gård ved Vejstrup Valgmeninghed. Den nye ansøgningsrunde er netop sat i gang 1. september.

Hvis du gerne vil søge den store af puljerne, er det en god id at kontakte os forinden I søger de 45.000 kr. 

  • Lille Bylivspulje - her kan du søge op til 10.000 kr.  
  • Store Bylivspulje til kulturaktiviteter - her skal man søge 45.000 kr. OBS: Kontakt os, hvis du overvejer at søge denne pulje.  Vi har senest støttet Det Store Gæstebud, en for-festival til Kulinarisk Sydfyn - og senere på året paraden Fortællinger om Havet, der er et tvær-kunstnerisk projekt organiseret af Sydfyns Kulturforening.

Her gælder andre hensyn og kriterier:

  • Foregår i overgangszonen
  • Foregår vinter, efterår eller forår
  • Ikke har musik som sin primære aktivitet
  • Er nyskabende og original; det vil for eksempel sige at den ikke er afholdt før.
  • Har kommercielle medspillere

Kontakt: liviminby@svendborg.dk eller tlf. 3017 5060.

Herunder kan du downloade vejledningen til ansøgning samt skema.

Liv i min By arbejder også med andre projekter der skal skabe liv og aktivitet i byen - se mere her.